Dane z czujników Wartość Wiek danych
Wysokość fali znaczącej 0.11 m 57 min
Kierunek fali szczytowej 178.0º 57 min
Okres fali szczytowej 4.8 s 57 min
Temperatura wody 13.54 ºC 5 s
Temperatura powietrza 14.3 ºC 5 s