Dane z czujników Wartość Wiek danych
Wysokość fali znaczącej 1.83 m 12 min
Kierunek fali szczytowej 161.0º 12 min
Okres fali szczytowej 4.6 s 12 min
Temperatura wody 18.77 ºC 17 s
Temperatura powietrza 13.11 ºC 17 s