Dane z czujników Wartość Wiek danych
Wysokość fali znaczącej 0.56 m 20 min
Kierunek fali szczytowej 198.0º 20 min
Okres fali szczytowej 2.8 s 20 min
Temperatura wody 20.23 ºC 4 s
Temperatura powietrza 19.32 ºC 4 s